Wywiady 360°  

Narzędzie to rekomendujemy dla oceny kluczowych osób w organizacji lub w sytuacji, gdy potrzebujemy bardziej jakościowej niż ilościowej oceny pracy menedżera.

Wywiady 360° to pozyskanie informacji od przełożonych, podwładnych i współpracowników za pomocą tzw. ustrukturyzowanych wywiadów, prowadzonych podczas indywidualnych spotkań konsultanta z respondentami.


Zaletą takiego sposobu pozyskiwania danych jest uzyskanie od otoczenia większej ilości informacji o charakterze jakościowym i możliwość pogłębienia interesujących wątków.