Indywidualny plan rozwoju

IPR jest skutecznym sposobem na zaplanowanie spersonalizowanego rozwoju pracowników po procesach AC/DC/Learning Center lub po Ocenach 360.

Korzyści pracownika, który wypracował z konsultantem IPR :

  • Znajomość własnych atutów i rezerw rozwojowych
  • Większa motywacja do pracy nad sobą
  • Konkretny plan działań krótko i długoterminowych
  • Zdefiniowanie działań rozwojowych zgodnie ze schematem: 70/20/10
  • Określenie potrzebnego wsparcia: przełożeni, HR, organizacja