Career_Review czyli audyt kariery

Redukcja etatów, zmiana strategii firmy mogą spowodować zmianę stanowiska lub nawet zwolnienie pracownika. By taka sytuacja nie była traktowana jako osobista porażka a stała się początkiem nowej drogi, proponujemy udział
w programie Career_Review.

Uczestnik programu:

  1. Określi jakie ma talenty, zasoby i ograniczenia, co jest jego osobistą przewagą konkurencyjną
  2.  Wypracuje sposoby przezwyciężenia stagnacji zawodowe
  3. Zdefiniuje gdzie, jak i  z kim chce kontynuować swoją karierę zawodową
  4.  Rozpozna, jak odnaleźć się na obecnym rynku pracy
  5.  Dowie się, jak kreować swój wizerunek zawodowy
  6.  Stworzy swój własny plan dalszego rozwoju zawodowego i osobistego

 

Oferujemy programy 3 miesięczne oraz sesje interwencyjne.