Ocena Lidera

Ocenę menedżera zarządzającego zespołem stosujemy, gdy chcemy precyzyjnie i obiektywnie:

• zdefiniować mocne i słabsze strony Lidera
• precyzyjnie określić jego potrzeby szkoleniowe
• usprawnić współpracę pomiędzy Liderem a jego Zespołem

Metodyka:

New Manager Assimilation (NMA) czyli jednodniowy audyt współpracy jest dedykowany dla menadżerów będących jeszcze w procesie on-boardingu (ok. 4 – 12 miesięcy w nowej roli).

Korzyści dla Menedżera z NMA:

1. „Zwentylowanie” ewentualnych negatywnych emocji (jeśli są) już na początku współpracy z zespołem
2. Zademonstrowaniem Zespołowi swojej gotowości do słuchania i usłyszenia jego wątpliwości, obaw, niepokoi
3. Zareagowanie na potrzeby wyrażone przez zespół a mogące usprawnić wzajemną współpracę poprzez wypracowanie i wdrożenie innych strategii pracy

Korzyści dla Zespołu z NMA:

1. Lepsze poznanie oczekiwań Menedżera i jego oceny ich wzajemnej współpracy
2. Możliwość udzielenia Menedżerowi otwartego i szczerego feeedbacku w bezpiecznej atmosferze
3. Budowanie poczucia bycia „jedną drużyną” poprzez lepsze poznanie swoich wzajemnych oczekiwań, priorytetów oraz istotnych celów.