„Szyte na miarę” zespoły projektowe

Im lepszy zespół projektowy, tym efektywniej osiągnie cele, dla których został powołany.

Mądrze i kompleksowo wspieramy budowanie skutecznych Zespołów:

  1. Zdefiniowanie kluczowych kompetencji („miękkich” i merytorycznych) dla Zespołu

  2. Diagnoza tych kompetencji w Zespole lub wśród osób aplikujących do zespołu

  3. Określenie i zaplanowanie spersonalizowanych działań rozwojowych wzmacniających poziom kluczowych kompetencji

  4. Określenie naturalnych preferencji zawodowych i osobowościowych każdego członka zespołu i bazując na tych informacjach optymalne zdefiniowanie jego przyszłych ról w zespole

  5. Wskazanie najlepszych dla Zespołu: sposobów jego motywowania, stylu zarządzania, zasad współpracy i komunikacji.