Tworzenie i wdrażanie modelu kompetencji/wartości

Dzięki profesjonalnemu Modelowi Kompetencji/Wartości, organizacja zyskuje:

  • Spójny i zintegrowany (zgodny z Modelem Kompetencji/Wartości) system kluczowych działań HR: rekrutacja, ocena i rozwój pracowników
  • Transparentny i sprawiedliwy proces oceny i promowania pracowników we wszystkich działach organizacji (zgodny z Modelem Kompetencji/Wartości)
  • Opis każdego stanowiska pracy rozszerzony o oczekiwane tzw. „kompetencje miękkie” (zgodne z Modelem Kompetencji/Wartości)
  • Precyzyjny i porównywalny pomiar kompetencji w procesach oceny: Assessment Center/Development Center/Learning Center czy Ocena 360˚

 

Oferujemy pełne wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu
w firmie jednolitego modelu kompetencyjnego,
realizujemy również usługi służące zmianie/ dostosowaniu już funkcjonującego modelu kompetencji do nowej sytuacji biznesowej organizacji.