Emerging leaders – diagnoza i rozwój

Już dziś o przewadze konkurencyjnej firmy stanowią ludzie i ich kapitał emocjonalny i intelektualny. Dlatego warto wiedzieć jacy liderzy już dziś będą jutro stanowić o przewadze konkurencyjnej Państwa organizacji.

Ten kilkuetapowy unikalny program jest całkowicie „szyty na miarę” .

Zaczynamy od analizy kompetencji i umiejętności liderów jutra. Następnie przeprowadzamy pogłębioną ocenę kompetencji/potencjału wskazanych kluczowych menedżerów organizacji. Dzięki takiej diagnozie:

  • poznamy ich mocne i słabe strony oraz uzyskamy dla nich konkretne rekomendacje rozwojowe
  • precyzyjnie określimy ich potrzeby rozwojowe i szkoleniowe
  • wzmocnimy samoświadomość przyszłych Liderów odnośnie ich mocnych kompetencji i rezerw rozwojowych
  • wzmocnimy zaangażowanie Liderów w ich proces rozwoju zawodowego poprzez włączenie
  • ich do profesjonalnego i ekskluzywnego programu
  • wybierzemy grupę Sukcesorów dla kluczowych stanowisk organizacji
  • over the counter xanax online uk

Metodologia

Audyt Kompetencji Liderów jest programem, na który mogą się składać dowolnie zestawiane moduły diagnostyczne.

Nasz konsultant zaproponuje najbardziej optymalny zestaw, mając na uwadze: potrzeby diagnostyczne, czas realizacji programu, ilość osób objętych audytem.