Emerging leaders – diagnoza i rozwój

Już dziś o przewadze konkurencyjnej firmy stanowią ludzie i ich kapitał emocjonalny i intelektualny. Dlatego warto wiedzieć jacy liderzy już dziś będą jutro stanowić o przewadze konkurencyjnej Państwa organizacji.

Ten kilkuetapowy unikalny program jest całkowicie  „szyty na miarę” .

Zaczynamy od analizy kompetencji i umiejętności liderów jutra. Następnie przeprowadzamy pogłębioną ocenę kompetencji/potencjału  wskazanych kluczowych menedżerów organizacji. Dzięki takiej diagnozie:

  • poznamy ich mocne i słabe strony oraz uzyskamy dla nich konkretne rekomendacje rozwojowe
  • precyzyjnie określimy ich potrzeby rozwojowe i szkoleniowe
  • wzmocnimy samoświadomość  przyszłych Liderów odnośnie ich mocnych kompetencji i rezerw rozwojowych
  • wzmocnimy zaangażowanie Liderów w ich proces rozwoju zawodowego poprzez włączenie
  • ich do profesjonalnego i ekskluzywnego programu
  • wybierzemy grupę Sukcesorów dla kluczowych stanowisk organizacji

Metodologia

Audyt Kompetencji Liderów jest programem, na który mogą się składać dowolnie zestawiane moduły diagnostyczne.

Nasz konsultant zaproponuje najbardziej optymalny zestaw, mając na uwadze: potrzeby diagnostyczne, czas realizacji programu, ilość osób objętych audytem.